3 grudnia 2013 roku w Polkowicach odbył się po raz V finał prezentacji "Niepełnosprawni Sprawnym". Data to nieprzypadkowa, a Władze Gminy wiedzą, że wówczas obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Realizując swoje programy profilaktyczne oraz program "Wiem, więc jestem bezpieczny", uczestnicy z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach reprezentowali hufiec podczas powyższego przedsięwzięcia. Kibicowali naszym i przyjezdnym sportowcom (z województwa dolnośląskiego) w Dniu Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie rozgrywek nastąpiło po krótkiej przemowie Burmistrza Polkowic, pana Wiesława Wabika, który podziękował wszystkim zaangażowanym w wyżej wymienioną akcję. "Osoba niepełnosprawna to tak naprawdę osoba sprawna inaczej"- po tych słowach Pana Burmistrza rozpoczął się pokaz gry goalball.

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy kibicowali zmaganiom sportowym pod egidą znakomitych wychowawców, pana Sławomira Słowińskiego i pana Pawła Żmijewskiego, którzy jako wuefiści znają wszystkie reguły gier sportowych i na co dzień wspierają naszych wychowanków, nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale też na imprezach organizowanych przez hufiec.

Po pokazie zaproszonych drużyn z Wrocławia i Bierutowa, nastąpiła rywalizacja pomiędzy drużynami z Polkowic. Udział w grze brały reprezentacje Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, Gimnazjum nr 1 i nr 2, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Dziennego Pobytu, Miejskiego Ośrodka Kultury, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Urzędu Gminy Polkowice.

Zmagania nie należały do najłatwiejszych, bowiem zawodnicy - po raz pierwszy nic nie widząc - musieli polegać tylko i wyłącznie na swoim zmyśle słuchu, co niebyło najłatwiejsze. Tym samym choć po części przekonali się, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby niewidzące. Zawodników i kibiców wspierały Władze Polkowic, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych i polkowicka młodzież, a wśród niej nasza 23-osobowa grupa.

Opracowanie i zdjęcia: Anita Słojewska - stażystka HP 1-23 Polkowice