19 grudnia 2013 roku poznaliśmy laureatów Konkursu na prezentację multimedialną dotyczącą zawodów, w których kształci nasze Technikum.

Jury w składzie:

1. Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca,
2. Janusz Szmołda,
3. Małgorzata Walewska–Szulc,
4. Stanisław Wrzos

po zapoznaniu się z 28 prezentacjami postanowiło przyznać wyróżnienia następującym uczniom:

• Wojciech Rydzanicz - kl. I "a" TE - prezentacja: technik ekonomista;
• Martyna Słowińska - kl.I "b" LO - prezentacja: technik hotelarstwa;
• Karol Pikor - kl. III "a" TI - prezentacja: technik informatyk;
• Kornelia Przyczyna - kl. I hor - prezentacja: technik organizacji reklamy.

Uroczyste rozdanie nagród, dokonane przed dyrektorów szkoły i Banku Zachodniego WBK (sponsora konkursu), odbyło się 20 grudnia 2013 roku.

Upominki otrzymali również opiekunowie laureatów - pani Ewa Kowalik i pani Beata Zaraś.

Serdecznie gratulujemy!