Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie "Tradycją dyktowane", organizowanym przez Polkowickie Centrum Animacji.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych i świątecznych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz wymiana doświadczeń pokoleniowych.

Zadaniem uczestników jest wykonanie:
• ozdoby choinkowej lub świątecznej,
• kartki świątecznej (płaskiej lub przestrzennej),
• anioła bożonarodzeniowego.

Prace opatrzone metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego - napisane drukowanymi literami) należy dostarczyć na adres:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
ul. Skalników 4
59-101 POLKOWICE

w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2014 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja prac konkursowych i wręczenie nagród nastąpi 24 stycznia 2014 r. o godz. 17:00 w galerii "Na piętrze" Ośrodka Kultury (ul. Skalników 4) w Polkowicach.

Jury powołane przez Organizatora może przyznać w każdej kategorii jedną nagrodę specjalną, a w poszczególnych grupach wiekowych po jednej nagrodzie głównej i trzech wyróżnieniach.

Lista laureatów ogłoszona zostanie 21 stycznia 2014 r. i będzie dostępna w Ośrodku Kultury w Polkowicach oraz na stronie internetowej www.pca.pl.

W załączeniu szczegółowy regulamin [plik].

Zapraszamy do udziału!