14.02.2014 r. delegacja młodzieży Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach (Ania, Damian i Kewin, razem z wychowawcą) złożyła wizytę księżom z Parafii pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach. Jest to jeden ze sposobów realizacji programu Prezydenta RP "Archiwa Przełomu".

W Polsce Kościół zawsze był i jest ostoją wolnego ducha narodowego. Spotkanie z kapłanami było niezwykłą lekcją historii dla młodzieży. Ksiądz proboszcz - dr Jarosław Święcicki - opowiadał młodzieży o powstaniu i etosie "Solidarności", okrutnych dniach stanu wojennego, pacyfikacji kopalń, strajkach górników poprzedzających wybory z 1989 roku, stałej opiece duszpasterskiej.

"W owych czasach Kościół był bardzo blisko ludzi pracy, popierał robotników w dążeniach do wolności. Księża odprawiali Msze Święte w kopalniach, udzielali schronienia uciekającym przed milicjantami i wojskiem górnikom, organizowali pomoc dla internowanych i ich rodzin” – wspominał ksiądz Jarosław.

Z niezwykłą swadą, barwnie, mówiąc o zdarzeniach strasznych, ale i tych zabawnych, a czasem wręcz śmiesznych – włączył się we wspomnienia ksiądz prałat Ludwik Kośmidek. Wspomniał on o wielkiej roli Ojca Świętego Jana Pawła II w drodze Polaków do wolności i przypominał słowa będące mottem naszej relacji. Na zakończenie spotkania kadra hufca i uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystości związane z kanonizacją Jana Pawła II, organizowane przez Kościół w Polkowicach.

Młodzież gorąco podziękowała za zaproszenie, serdeczne i gościnne przyjęcie oraz przybliżenie kawałka historii naszej ojczyzny.

Opracowanie i zdjęcia: Zofia Maziarka - st. wychowawca