13 maja 2014 r. w polkowickim hufcu trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do IV Młodzieżowych Manewrów Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych w Górze.

Drużyna HP 1-23 - w składzie: Magda, Damian, Patryk i Damian - od rana pracuje na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa pod czujnym okiem pani Marzeny Hanke. Nasza zaprzyjaźniona nauczycielka z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach uczy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Jest to jedna z konkurencji jutrzejszych zawodów.

Liderem czteroosobowej reprezentacji HP 1-23 jest uczestnik trzeciego rocznika, Damian. Każdy zespół musi posiadać apteczkę. Damian, jako lider naszej grupy, jest za nią odpowiedzialny. Z powierzonego zadania wywiązuje się wzorowo, jak na prawdziwego żołnierza przystało, bo swoje życie już od sześciu lat wiąże z polskim wojskiem. Kiedy skończył 18 lat, był już zdecydowany – zostanie wojskowym. Jest już po trzymiesięcznym przeszkoleniu i posiada stopień młodszego sztabowego. Teraz przed nim egzamin zawodowy w szkole i z kompletem dokumentów Damian zgłasza się do III Dywizji Pancernej w Świętoszowie.

Damian, gdy miał 15 lat, zaczął wraz z kolegami trenować łucznictwo. Ma celne oko i potrafi się bardzo dobrze skoncentrować. Był na międzynarodowych zawodach łuczniczych w Niemczech, gdzie z 5-osobowym zespołem zajął VII miejsce.

Po południu młodzież wraz z wychowawcą udała się do Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Pan Paweł Lewandowski wspólnie ze strażakami zawodowymi omówił sposób wykonywania konkurencji strażackiej, polegającej na łączeniu węża W52 z prądownicą oraz z wężem ssawnym W110. Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć umiejętność posługiwania się sprzętem strażackimi oraz doskonalić swoją sprawność fizyczną.

Opracowanie: Maria Bardon – komendant
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – st. wychowawca