To już 95. rok działalności w Polsce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W regionie legnickim koła TPD skupiają mnóstwo ludzi dobrej woli. 15 maja 2014 r. część z nich uczestniczyła w obchodach regionalnych tej rocznicy. Goście zostali zaproszeni do małej, wiejskiej gminy, słynącej z wielkiego zaangażowania na rzecz pomocy dzieciom – do Gminy Radwanice.

Wśród zaproszonych byli: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stefan Regmunt (dawniej Diecezja Legnicka , dziś Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska), posłanka na Sejm RP - Ewa Drozd, poseł na Sejm RP - Wojciech Zubowski, Starosta Powiatu Polkowickiego i Prezes Związku Powiatów Polskich - Marek Tramś, Wicestarosta Powiatu Polkowickiego – Kamil Ciupak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Rzecznicy Praw Dziecka, sponsorzy, władze samorządowe Gminy Radwanice , dyrektorzy placówek oświatowych (wśród nich przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach – Danuta Synowiec - z wysportowaną po mistrzowsku dzieciarnią) oraz długoletni działacze TPD z regionu. Nie zabrakło również nas, przedstawicieli młodzieży, którą reprezentowali Dorota Rak i komendantka HP 1-23 w Polkowicach.

Koncert jubileuszowy "Dziękujemy za otwarte serca i pomocną dłoń" odbył się pod patronatem naszego Starosty - Marka Tramś i Wójta Gminy Radwanice - Sabiny Zawis. Wszystkich zgromadzonych od ponad dwudziestu lat łączy zahartowany w bojach o prawa dziecka Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – Kazimierz Pleśniak (dawny Komendant Chorągwi ZHP w Legnicy). Otwarcia uroczystości dokonali długoletni działacze TPD (zaangażowani samorządowcy i dyrektorzy szkół): Izabela Jokiel i niezawodny Marian Kobza. Pierwszą część uroczystości rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych: Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach i najbliższego sercu komendantki HP 1-23 Polkowice - żakowskiego pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

W takim podniosłym nastroju, w obecności szacownych przedstawicieli państwa, władze TPD honorowały odznaczeniami i wyróżnieniami pracę wolontariuszy działających na rzecz dzieci. Wśród wyróżnionych znalazła się również Maria Bardon - komendantka HP 1-23 w Polkowicach.

Potem głos zabrali znamienici goście: Ks. Biskup Stefan Regmunt (współpracujący z TPD już od lat 90-tych ubiegłego wieku), posłanka Ewa Drozd, poseł Wojciech Zubowski, Prezes Związku Powiatów Polskich – Marek Tramś, przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Koncert, w którym uczestniczyły dzieci z różnych grup wiekowych, od maluszków aż po gimnazjalistów, był formą podziękowania zgromadzonym za "pomocną dłoń". My, dorośli, wiemy, ile trudu i serca trzeba włożyć, by dzieci, przełamując tremę, brawurowo bawiły publiczność swoimi występami. Świadkami tego byli zgromadzeni w nowoczesnym wnętrzu Samorządowego Gimnazjum w Radwanicach. Podczas finału koncertu pojawił się przecudowny tort, upieczony przez cukierników GS Radwanice – sponsora działań na rzecz dzieci w Polsce, ale też na Ukrainie.

"Ludzi dobrej woli jest więcej..." - śpiewał Czesław Niemen i my to widzieliśmy: współpraca ponad podziałami politycznymi, przygotowanie występów przez nauczycieli i katechetów, zaangażowanie rodziców i władz. Ks. Biskup Stefan Regmunt zaproponował: "Spotkajmy się na 100-leciu TPD!" Jesteśmy za.

Przyjmujemy do OHP młodocianych pracowników, a żegnamy dorosłych (w świetle prawa) obywateli RP. Co więc z płacą minimalną, co z urlopami macierzyńskimi i tacierzyńskimi? – na te i inne pytania nurtujące naszą młodzież postaramy się podyskutować jeszcze w maju z przedstawicielami na Sejm RP. Pani Ewa Drozd i pan Wojciech Zubowski obiecali, że pochylą się nad problemem i znajdą dla nas czas, by wysłuchać nas i wyjaśnić nasze wątpliwości.

Opracowanie: Maria Bardon - komendantka
Zdjęcia: Paulina Rak – II rocznik