Hufiec Pracy 1-23 w Polkowicach już w grudniu 2013 r. zgłosił akces do udziału w prezydenckim projekcie "Archiwa Przełomu", wpisującym się w cele naszego rocznego planu pracy wychowawczo-opiekuńczego.

Do współpracy zaprosiliśmy wówczas harcerzy z Hufca ZHP Polkowice. Obie organizacje zimą i wiosną przypominały uczestnikom fakty historyczne i tropiły ślady przeszłości z okresu przełomu sprzed 25 lat. Kadra hufca OHP i kadra ZHP organizowała spotkania z władzami samorządowymi, przedstawicielami duchowieństwa, ludźmi znanymi w środowisku polkowickim (KS CCC Polkowice, KS Skorpion, PSP w Polkowicach).

Inną formą zapoznania uczestników z historią miasta i Powiatu Polkowickiego było uczestnictwo w takich akcjach jak: cykliczne spotkania autorskie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach, Dni Teatru i wernisaże (PCA), Dzień Słonecznika, organizowany przez PCUZ, który był dla naszej młodzieży wstrząsającym przeżyciem i uświadomił nam, co przeżywają ludzie dotknięci depresją. Troje uczestników wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka", której koordynatorem na terenie Polkowic był Wojciech Korzeniewski.

Nie do przecenienia jest fakt, że w ciągu tego półrocza uczestnicy, absolwenci i kadra zyskali olbrzymie wsparcie znanych i nieznanych polkowiczan, a wspólne wyszukiwanie śladów przeszłości zaowocowało więzami przyjaźni na długie lata.

04 czerwca 2014 r. był podsumowaniem pracy. Uczył na konkretnych przykładach osób (poznanych przez uczestników i harcerzy w trakcie zbierania materiałów) sposobów przeprowadzania zmian w ostatnim 25-leciu w naszej małej Ojczyźnie. Na wspólne ognisko zaproszenia otrzymali: Starosta Powiatu Polkowickiego – Marek Tramś, Burmistrz Polkowic – Wiesław Wabik, Beata Puławska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, Andrzej Zięcina – Dyrektor Promocji Miasta Polkowice, Wojciech Fenrich – przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Polkowicach, Zespół Kierowniczy Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, wychowawcy szkolni, zaprzyjaźnieni rodzice (pani Iwona Stadnik i Katarzyna Kania), mieszkańcy ul. Miedzianej w Polkowicach, gdzie funkcjonuje HP 1-23 (Mieczysława i Jan Pilczukowie), przedstawiciele pracodawców (właścicielka zakładu krawieckiego – Urszula Gronkiewicz, pracownicy sklepu z artykułami spożywczo-przemysłowymi p. Adama Iżaka).

W przyjacielskim kręgu na ul. Brackiej w Polkowicach, na terenach KH ZHP, uczestnicy mogli obejrzeć przygotowaną przez kadrę i Klub Absolwenta wystawę historyczną "Drogi do wolności", dawne plakaty "Solidarności", zgody na wyjazdy poza miejsce zamieszkania (z racji godziny milicyjnej), przeczytać postulaty związków zawodowych z kopalni "Rudna" z 1980 r., zapoznać się z nominałami dawnych polskich złotych, kartkami na żywność itp.

Na wystawie znalazły się kartki i prasa podziemna z kolekcji rodzinnej pierwszego przewodniczącego NNZZ "Solidarność" w Opolu – Bogusława Bardona, internowanego w Nysie, a dziś posiadającego status poszkodowanego IPN. Nic więc dziwnego, że w kolekcji rodzinnej znajdują się śpiewniki internowanych, a pani Iwona Stadnik, mama Pawła, wyszukała w Internecie niektóre z tych piosenek, które odtworzono młodzieży (obok tekstów Jacka Kaczmarskiego). Udało się nam dotrzeć do publikacji "Wrocławska droga do wolności. Sierpień 1980-1989", która stanowiła element wystawy.

Początkiem naszego przeżywania Święta Wolności w Polkowicach była prezentacja multimedialna przygotowana specjalnie dla młodzieży przez Przewodniczącego Klubu "Gazety Polskiej" w Polkowicach, pana Wojciecha Fenricha, mówiąca młodzieży o uczuciach Polaków, którzy dążyli całym swoim życiem do wolnej Polski. Przeżywaliśmy radość oswobodzenia Ojczyzny w 1918 r., trud budowania II Rzeczpospolitej, okrucieństwo 1939 r., budowanie ruchu podziemnej Polski i znów walkę o wolność i godność. W Harcówce mignęła historia Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Czuliśmy tragizm Polaków z rocznika Kolumbów. Historia "Żołnierzy Wyklętych", opowiedziana fragmentami filmu, wstrząsnęła wszystkimi - bez względu na wiek i doświadczenia życiowe…

Cisza trwała długo. Młodzież dowiedziała się, dlaczego jedno z polkowickich rond uchwałą Rady Gminy Polkowice nosi imię Żołnierzy Wyklętych. Rozmawiała też z wnioskodawcą i jednym ze współtwórców Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z 1989 roku w Polkowicach – panem Wojciech Fenrichem.

W trakcie ogniska przypomnieliśmy sobie sylwetki polkowiczan i na wzór ogólnopolski, przeprowadziliśmy Plebiscyt na polkowickich "Ludzi Wolności". Młodzież mogła wziąć udział w konkursie na prawidłowe rozwiązanie krzyżówki "Droga do Wolności". Nagrody, ufundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, losowała wnuczka internowanego, kawalera Krzyża "Polonia Restituta" (przyznanego mu przez nieistniejący Rząd Polski w Londynie z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim).

Przy wspólnym posiłku kadra hufców OHP i ZHP oraz wychowawcy szkolni mieli możliwość indywidualnie porozmawiać z młodzieżą, by wzmocnić w niej poczucie zasad konsekwentnego dążenia do realizacji wytyczonych celów oraz umiejętność współpracy ponad podziałami, w imię wspólnego dobra, jakim jest POLSKA.

Opracowanie: Maria Bardon – komendant
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – st. wychowawca, Iwona Szejna – uczestniczka HP Polkowice