"Czy w tornister, czy też w teczkę, / Weź wakacji choć troszeczkę" – tymi słowami Wandy Chotomskiej prowadzące uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 uczennice Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy powitały zgromadzoną młodzież, dyrekcję i nauczycieli.

Nowy rok szkolny kadra oraz uczestnicy hufca rozpoczęli udziałem w Mszy Świętej w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców. Podczas homilii i modlitwy powszechnej ks. proboszcz Marek Pluskota wspomniał również o 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślił, jaką wartością jest pokój. Przypomniał, że nie wszędzie młodzież może się uczyć, bo są kraje dotknięte wojną. Nawoływał do modlitw o pokój dla całego świata. Podczas Mszy Świętej powierzył Opatrzności Bożej wszystkich uczniów, nauczycieli i wychowawców polkowickiej oświaty.

Uroczyste otwarcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach rozpoczęło się od spotkania uczniów klas pierwszych liceum, technikum i szkoły zawodowej z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym naszej Alma Mater.

W Auli Forum, po wprowadzeniu w klimat szkolny piosenką "Jeśli nie ty, to kto?", nastąpiła część oficjalna. Powitano gości: starostę Powiatu Polkowickiego – pana Marka Tramś oraz komendanta Hufca Pracy 1-23 - panią Marię Bardon. Potem wystąpił poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrał dyrektor szkoły - Zbigniew Gołębiowski, życząc młodzieży oraz kadrze pedagogicznej sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce. Do serdecznych życzeń dołączył pan Marek Tramś, zapewniając uczniów o dokonaniu przez nich trafnego wyboru szkoły. Pod koniec wystąpienia starosta przekazał wszystkim uczniom, nauczycielom oraz kadrze Hufca Pracy „Multimedialny geograficzny atlas świata” - wydany przez ZPP - z dedykacją "Miłego poznawania świata życzy Marek Tramś - Starosta Polkowicki - Prezes Związku Powiatów Polskich". Następnie odbyła się najważniejsza część uroczystości: ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych. Wybrani przedstawiciele liceum, technikum i szkoły zawodowej podeszli do sztandaru i powtarzali za dyrektorem rotę przysięgi. Szkołę zawodową reprezentowali uczestnicy Hufca Pracy 1-23 - Paulina Pleszka i Dominik Modliborek. Nasi przedstawiciele godnie reprezentowali całą OHP-owską rodzinę.

Aby pierwszy dzień pobytu w nowej szkole nie był smutny, uroczystość zakończył zabawny filmik pt. "10 przykazań, czyli czego nie wolno robić w szkole". Na zakończenie przedstawiono uczniom klas pierwszych dyrekcję oraz wychowawców. W tym roku do grona współpracujących z kadrą wychowawczą Hufca Pracy dołączyły panie profesorki:
• I a ZSZ - mgr Daria Grabowska;
• I b ZSZ - mgr Joanna Dziadosz.

Pozostali wychowawcy to:
• II a ZSZ – mgr Paweł Żmiejewski;
• II b ZSZ – mgr Katarzyna Jackiewicz;
• III a ZSZ – mgr Sławomir Słowiński;
• III b ZSZ – mgr Marek Gottlieb.

Kadra Hufca Pracy w Polkowicach pozostała bez zmian. Stanowią ją:
• komendant Hufca – mgr Maria Bardon;
• starszy wychowawca – mgr Zofia Maziarka;
• starszy wychowawca – mgr Katarzyna Pereszczuk.

Po uroczystym apelu kadra hufca spotkała się w klasach z uczestnikami I rocznika, życząc im sukcesów w niełatwej drodze pracownika młodocianego. Młodzieży zaproponowano pierwsze działania – udział w turnieju piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Wiesława Wabika.

Tekst: Zofia Maziarka – st. wychowawca
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – st. wychowawca