Przygotowania do ogniska integracyjnego w Hufcu Pracy 1-23 w Polkowicach zaczęły się już we wrześniu. Podczas spotkań na godzinach wychowawczych w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach został rozpropagowany pomysł zorganizowania ogniska w ramach adaptacji młodzieży z pierwszego rocznika. Został on przyjęty z dużym zainteresowaniem.

6 października 2014 r. na terenie Związku Harcerstwa Polskiego w Polkowicach o godz. 13.00 komendant hufca uroczyście przywitała zgromadzoną młodzież, wychowawców klas zawodowych oraz zaproszonych gości. Ognisko rozpoczęło się pogadanką młodzieży ze st. asp. Darią Solińską, która przypomniała im zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz uświadomiła, jak ważna jest postawa dbania o bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Zapoznała zebranych z nowymi przepisami ruchu drogowego oraz z dużym naciskiem zaznaczyła, że teraz wszyscy, którzy będą poruszać się po zmierzchu bez elementów odblaskowych, zapłacą mandat.

Na zakończenie spotkania z panią policjantką został przeprowadzony konkurs w postaci krzyżówki o przepisach ruchu drogowego. Zwycięzcami okazali się: I miejsce – Damian Winkowski i Marcin Stasiowski, II miejsce – Krystian Młynek i Tomasz Łoziński, III miejsce – Mirosław Olszewski i Dominik Pikulicki. Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi upominkami a także – wraz ze wszystkimi zgromadzonymi – otrzymali opaski bądź kamizelki odblaskowe ufundowane przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach oraz Straż Miejską w Polkowicach.

Po kiełbasce, którą młodzież piekła przy ognisku, ogłoszono konkursy zawodoznawcze na wesoło dla najlepszego: kucharza (Paulina Pleszka), sprzedawcę (Krzysztof Król), mechanika pojazdów samochodowych (Hubert Wrona). Puchary zostały wręczone przez członka Rady Powiatu, pana Krzysztofa Nestera. Zaproszony gość pogratulował młodzieży osiągnięć i życzył wielu sukcesów. Za przykład podał swoją osobę. Podzielił się z młodzieżą informacjami o swej drodze do samorządności. Zaczął od członkostwa w stowarzyszeniach pozarządowych, wolontariacie i prowadzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, co doprowadziło go do Rady Powiatu.

Podczas ogniska młodzież wymieniała poglądy z praktyk zawodowych i ław szkolnych, a starsi koledzy udzielali cennych wskazówek młodszym kolegom i koleżankom. Spotkaniu towarzyszyły gry i zabawy integracyjne. Przeprowadzono konkurs żonglerki piłkami (siatkową i nożną). W ramach sekcji kół zainteresowań zaproponowano młodzieży sekcję plastyczną – Jessika Iciak przygotowuje dla hufca artystyczną reminiscencję z ogniska (na blejtramie pozyskanym z OPS Polkowice). Część młodzieży sprawdzała swoje umiejętności rozwiązywania krzyżówek w ramach sekcji "łamaczy głów".

Ewaluację spotkania stanowił plakat graficzny "Polkowickie kwiaty", wykonany przez młodzież, z imionami i nazwiskami uczestników ogniska.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk