29 października 2014 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przeprowadzony został konkurs DWK OHP "Razem Bezpieczniej". Konkurs ten integralnie związany jest z realizowanym programem edukacyjno-profilaktycznym "Wiem, więc jestem bezpieczny".

Programem zostali objęci przede wszystkim uczniowie pierwszego rocznika, dla których początkowe dni w charakterze pracownika młodocianego są bardzo trudne. Zmiana statusu z ucznia na pracownika, stosowanie się do wymogów pracodawców, sześciogodzinny czas pracy oraz sensowne gospodarowanie czasem wolnym wymaga nowego podejścia do życia. Młodzież wie, że należy postępować zgodnie z prawem, jednak czasami praktyka odbiega od przyjętych norm. Program DWK OHP we Wrocławiu ma na celu wyposażenie młodzieży w umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawiania się zagrożeniom w codziennym życiu społecznym.

Hufiec Pracy w Polkowicach zaprosił do pomocy w realizacji programu wielu partnerów. Od lat współpracuje Komendą Powiatową Policji w Polkowicach. Młodzież systematycznie uzyskuje wiedzę o zagrożeniach i skutkach ryzykownych zachowań przekazywaną przez rzecznik Komendy Powiatowej Policji – starszą aspirant Darię Solińską Do grona współpracujących instytucji dołączyła Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach. To dzięki obu formacjom udało się zorganizować i nagrodzić młodzież w czasie ogniska integracyjnego.

29 października 2014 r. reprezentant Straży Miejskiej, Pan Arkadiusz Janic (młodszy inspektor), przypomniał polkowickiej młodzieży o ostatnich zmianach w prawie o ruchu drogowym. Mimo głośnej akcji nie wszyscy wiedzieli o obowiązkowym oznakowaniu pieszych, poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym. Po przeprowadzonych pogadankach kadra hufca zaproponowała chętnym uczestnikom eliminacje do konkursu "Razem Bezpieczniej". Do dalszych hufcowych przygotowań komisja zakwalifikowała Aleksandrę Grzejek, Tomasza Łozińskiego, Dominika Pikulickiego, Mirka Olszewskiego, Sebastiana Ziembę, Emila Drzazgę i Mateusza Mazurczaka. Kto będzie reprezentował Polkowice –przekonamy się już w listopadzie.

Organizatorzy konkursu ogłosili dodatkowy konkurs na "PORADNIK DOTYCZĽCY BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY". Tu, w Polkowicach, zachęcamy naszych "artystów" do zmierzenia się z tematem.

Opracowanie: Maria Bardon