24 listopada 2014 roku uczestnicy Hufca Pracy w Polkowicach wzięli udział w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Policji pn. "Razem bezpieczniej" organizowanym w Górze.

Młodzież długo i rzetelnie przygotowywała się do udziału w konkursie. Nasz Hufiec reprezentowały dwie drużyny. Wszyscy uczestnicy konkursu regionalnego byli bardzo dobrze przygotowani. Chociaż konkurencja była ogromna, to jednak nasi chłopcy (Sebastian Ziemba, Mateusz Mazurczak, Hubert Wrona, Emil Drzazga oraz Mirosław Olszewski) nie poddawali się, w skupieniu rozwiązywali test (I etap), a następnie drużynowo udzielali odpowiedzi ustnych dotyczących bezpieczeństwa przed komisją składającą się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i przedstawicieli Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Między I a II etapem konkursu organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy mogli pod okiem fachowców zaprezentować swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nasi reprezentanci odważnie przystąpili do pokazu resuscytacji na manekinie. Chłopcy, mimo stresu, pokazali, że umiejętności, które zdobyli w czasie przygotowań do konkursu, systematyczna praca na zajęciach z mgr Marzeną Hanke (w ramach realizacji programu "Edukacji dla bezpieczeństwa") i odwaga - to miara sukcesu.

"Zajęliśmy IV i VIII miejsce oraz zdobyliśmy wiedzę, która jest bezcenna" – skomentował jeden z reprezentantów, Sebastian Ziemba.

Tekst: Magdalena Biernat-Dąbrowska - wychowawca