Rok szkolny 2014/2015 odbywa się pod hasłem "Roku Szkoły Zawodowców", mającym na celu powiązanie i modernizację form kształcenia zawodowego z potrzebami nowoczesnego rynku pracy.

16 lutego 2015 roku w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach zainaugurowano tydzień poświęcony problemom związanym z kształceniem zawodowym nie tylko na poziomie Technikum, ale również Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W Auli Forum spotkali się więc uczniowie techników, szkoły zawodowej i III klas polkowickich gimnazjów. Pani Wicedyrektor Małgorzata Majewska-Greń otworzyła spotkanie, proponując młodzieży poważniejsze spojrzenie na życie i uzyskanie w jednym miejscu i czasie wiedzy niezbędnej wszystkim Polakom wchodzącym na rynek pracy. Wśród zebranych nie mogło zabraknąć naszych uczestników. Hufiec Pracy z Polkowic reprezentowała 509-osobowa grupa przyszłych biznesmenów. Tematem inauguracyjnym były pierwsze kroki związane z zakładaniem własnej firmy. O obowiązujących w tym zakresie przepisach poinformowała zgromadzonych pani Agnieszka Chylińska z Wydziału Inicjatyw Gospodarczych przy Urzędzie Gminy. Zarejestrowanie działalności może odbyć się nawet przez Internet, a druki dostępne są na stronie urzędu. Pani Agnieszka przypomniała młodzieży, że - zgodnie ze standardami naszego miasta – wszyscy młodzi decydujący się na swój biznes otrzymają pomoc. Kolejny krok w zakładaniu firmy to zgłoszenie jej do Urzędu Skarbowego w Polkowicach. Również ta instytucja oddelegowała na spotkanie z młodzieżą swego przedstawiciela. Pan Patryka Szuwała przybliżył zasady funkcjonowania prywatnego biznesu, wyjaśnił różnicę między samozatrudnieniem a spółką cywilną. Zainteresowanym przyniósł na spotkanie obowiązujące druki i omówił różne stawki podatku. Wiedza z zakresu prawa podatkowego w przypadku uczestników HP jest niezbędna – wszak jako młodociani pracownicy składają oni roczne zeznania podatkowe. Trzeci obszar wiedzy przedstawiła pracownica Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Głogowie. Zachęcała do odwiedzenia strony E-Płatnik oraz do wizyt w biurach ZUS. Naszą młodzież najbardziej zainteresowały zasady wypłaty chorobowego oraz możliwość sprawdzenia odprowadzania przez pracodawców składek ZUS (oczywiście przez Internet).

Pierwszy dzień z "Tygodnia Zawodowców" zakończył się ogłoszeniem konkursu na wesoło – "Mój zawód w karykaturze" - który potrwa do czwartku. Swą działalność zainaugurowało również SZKOLNE BIURO RACHUNKOWE, które nieodpłatnie będzie udzielać w tym tygodniu pomocy w rozliczeniach podatkowych uczniom i ich rodzinom.

Spotkania z pracownikami instytucji z całą pewnością pomogą młodzieży w zrozumieniu mechanizmu funkcjonowania państwa, sposobu powstawania budżetu (na etapie kraju, województw, powiatów, gmin, na własnym domostwie skończywszy). Przedstawiciele instytucji stojących na straży ładu podatkowego w Polsce pokazali życzliwą twarz i przekonywali, że warto pracować na siebie.


Tekst i zdjęcia: Maria Bardon