Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"