20 kwietnia 2015 roku w gościnnej Górze odbył się Wojewódzki Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod nazwą "Wiosna Kulturalna".

To wydarzenie wywoływało wśród uczestników wiele emocji, gdyż - choć występowali oni niejednokrotnie - to pierwszy raz przed tak dużą i znakomitą publicznością, w przy tym na prawdziwej scenie.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Dolnośląskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy - na czele z komendantem Panem Piotrem Olchówką. Zespół kształcenia DWK reprezentowali: kierownik – Pani Mariola Skorupka, Pani Justyna Sobaś oraz specjalista ds. sportu - Pan Wojciech Gembara. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego. Była burmistrz Góry, przedstawiciele radnych, Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień z Głogowa i znakomici pracownicy Domu Kultury w Górze na czele z Panią dyrektor.

Wśród szacownego jury mogliśmy zobaczyć aktorów i znawców sztuki, związanych korzeniami z Górą, dziś znakomitych twórców: Pana Zdzisława Waleryś – przewodniczącego jury form scenicznych, Pana Damiana Mielczarka, Panią Paulinę Kolthaltz i Panią Kamilę Rzepielę-Drygas. Twórczość plastyczną młodzieży oceniali rzeźbiarze i profesjonalni malarze.

Na festiwalu mogliśmy obejrzeć wielu utalentowanych uczestników hufców pracy. Został on podzielony na dwa bloki tematyczne, tj. twórczość sceniczną (śpiew, pantomima, monolog, taniec, rap) oraz twórczość plastyczną (malarstwo, rękodzieło artystyczne i inne).

W tym roku poziom był bardzo wysoki, a ponadto każda ekipa solidnie przygotowała się do przedsięwzięcia. Nawet jury miało problem z przyznaniem nagród ("Obrady były burzliwe i trudne, bo wszyscy zasługują na uznanie i nagrodę").

Mimo ogromnej konkurencji, nasza polkowicka reprezentacja została wyróżniona za swój występ artystyczny - wykonanie piosenki do własnego tekstu ("Daj mi jeszcze trochę czasu". To utwór rapowy, który wykonali Martin Ludwiczak i Rafał Smolczewski. Jesteśmy dumni, że uczestnicy z Hufca w Polkowicach tworzą "coś" swojego i mogą się zaprezentować przed tak szeroką publicznością. Festiwal to możliwość poznania wielu ludzi i nawiązania przyjaźni z innymi uczestnikami. Tak stało się i tym razem.

W bloku dotyczącym twórczości plastycznej wystawiliśmy prace rękodzielnicze Aleksandry Grzejek i prace plastyczne Weroniki Wołowiec. Wprawdzie nie zdobyły nagród, jednak zostały zakwalifikowane do następnego, ogólnopolskiego już etapu (cykl "RAJ" Weroniki oraz anioły Oli wykonane szydełkiem).

Jesteśmy pełni podziwu i uznania nie tylko dla uczestników i artystów biorących udział w tej znakomitej imprezie, ale również dla pracowników i wolontariuszy Hufca Pracy w Górze za tak piękne przyjęcie i wspaniałą organizację. Bo wszyscy wiemy, jak trudna i żmudna praca spoczywa na organizatorach.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i doznania artystyczne.

Magdalena Biernat-Dąbrowska