23 kwietnia 2015 roku 42 uczestników Hufców Pracy z Dolnego Śląska spotkało się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, by wykazać się zdobytą wiedzą na temat praw i obowiązków pracowniczych. Byli to najlepsi „znawcy” prawa pracy ze swoich jednostek macierzystych.

HP Polkowice reprezentowali Alex Grajewski i Hubert Wrona (lakiernik i mechanik pojazdów samochodowych). Reprezentowali również Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Kciuki za uczestnictwo w konkursie trzymali nie tylko pozostali uczestnicy HP Polkowice, ale i rodzice oraz współpracujący z młodzieżą w przygotowaniach do konkursu pan Marek Kołbuc (specjalista z zakresu BHP) i pani Alicji Fic (przedstawiciel oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach).

Czwartkowy poranek zaczął się wyjątkowo wcześnie. Już po siódmej wsiadaliśmy w autobus, który z Lubina dowiózł nas do Wrocławia. Później, dzięki dobrze odrobionej lekcji logistycznej, nasi uczestnicy dotarli do siedziby PIP. Prawo pracy to zagmatwana dziedzina wiedzy i nawet inspektorzy pracy mają z nim nie lada problem. Na szczęście problematyka konkursu wymagała od uczestników wiedzy podstawowej.

Na wyśmienicie przygotowanej sali wykładowej Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu panował nastrój skupienia. Młodzież zdawała sobie sprawę z wagi konkursu. Jury przed podaniem werdyktu podziękowało wszystkim uczestnikom i wręczyło przydatne kompendium wiedzy o przepisach „W pierwszej pracy” oraz eleganckie dyplomy uczestnictwa. Podkreśliło też bardzo dobre przygotowanie młodzieży do konkursu.

Nie tylko młodzież zyskała na spotkaniu – dla kadry OHP ten dzień był równie istotny. Jeszcze raz można było pogratulować Hufcowi Pracy w Górze znakomitej organizacji naszego Przeglądu Artystycznego i wysokiego poziomu prezentacji młodzieży ze wszystkich jednostek. Była to też okazja do wymiany doświadczeń z codziennej pracy z młodzieżą oraz spotkania z Kierownikiem Działu Kształcenia w DWK OHP – Mariolą Skorupka.

Dla mieszkańców Dolnego Śląska spoza Wrocławia okazja obserwacji tempa życia i przeobrażeń stolicy naszego województwa to też nie lada gratka. Młodzież z jednostek nawiązała nowe znajomości , a wszechobecny Internet i realizowany program @-działalność uczestników OHP na pewno spowodują, że zawiązane przyjaźnie przetrwają.

Opracowanie i zdjęcia: Maria Bardon