Zgodnie z założonym rocznym planem wychowawczym hufca kadra opracowała i przeprowadziła w grupach wychowawczych pogadankę na temat czekających nas wszystkich świąt majowych.

Młodzież drugiego rocznika wzięła udział w teście wiedzy na temat tradycji i sposobów obchodzenia w Polsce świąt państwowych. Za podstawę testu posłużył tekst Ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

W naszym hufcowym teście wzięło udział 29 uczestników. Test składał się z sześciu pytań zamkniętych. Z naszego podsumowania wynika, że większość uczestników wie dużo o tradycjach obchodzenia świąt narodowych. Średnia testu wyniosła 4,34 punkty. Zdaniem kadry pytania były proste, jednak z ewaluacji wynika, że pytanie nr 5 sprawiło dwunastu uczestnikom dużo kłopotu („Patronem robotników jest: a/ Św. Barbara, b/ Św. Antoni , c/ Św. Józef?). „Wygrała” Barbara – czy dlatego, że Polkowice to KGHM?

W Polkowicach Starosta Marek Tramś już po raz siódmy zaprasza mieszkańców Powiatu Polkowickiego po odbiór flagi narodowe. Propagując ideę odświętnego udekorowania wszystkich miejscowości Powiatu Polkowickiego, kadra wychowawcza zachęciła wszystkich uczestników do odwiedzenia nowoczesnego wnętrza Starostwa i aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez miasto i powiat imprezach.

Dołączając się do akcji Pary Prezydenckiej, Anny i Bronisława Komorowskich, nasi uczestnicy od roku wykonują na te majowe święta kokardy narodowe. Przypniemy je jutro. Jutro też wręczymy nagrody czterem laureatom konkursu: Magdzie Maik, Konradowi Gromkiewiczowi, Adrianowi Burzyńskiemu, Michałowi Wernikowi.

Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się na uroczystym podniesieniu flagi narodowej na polkowickim rynku.

Opracowanie i zdjęcia: Maria Bardon