Młodzi uczestnicy z Hufca Pracy w Polkowicach pod kierunkiem zaprzyjaźnionej z naszą jednostką nauczycielki Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - pani Marzeny Hanke – przygotowują się do udziału w Manewrach Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych w Górze.

20 maja 2015 r. zajęcia dla młodzieży prowadzone były w klasie przeznaczonej do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy II rocznika, Damian i Kewin, którzy w klasie pierwszej zrealizowali już medyczne zagadnienia, dziś przypominali je sobie. Kamil - uczestnik I rocznika - skrzętnie wszystko notował.

Młodzież wie, że nie uczy się zasad udzielania I pomocy tylko na konkurs. Nikt z nas bowiem nie wie, kiedy systematycznie zdobywana i utrwalana wiedza przyda mu się w ratowaniu życia w realnym świecie.

Tekst i zdjęcie: Zofia Maziarka