7 września 2015 roku kadra Hufca Pracy wybrała się do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Celem wizyty w szkole było spotkanie z uczestnikami III rocznika i poinformowanie ich o założeniach programów: "Tu żyjemy" oraz "Wiem, więc jestem bezpieczny", które będą realizowane w tym roku.

W pierwszej kolejności nowi wychowawcy HP Polkowice - Eliza Dula i Marta Kaluźna - spotkały się z doświadczonym wychowawcą szkolnym, który trzeci rok opiekuje się młodzieżą z OHP, panem Pawłem Żmiejewskim, nauczycielem wychowania fizycznego, kiedyś zaś czynnym sportowcem preferującym lekkoatletykę. Nic dziwnego, że młodzież polkowickiego Zespołu Szkół tak znakomicie wypadła na Licealiadzie we Wrocławiu, kiedy na co dzień ma taki wzór do naśladowania. Wiemy, że pan Paweł Żmiejewski sam rzucał oszczepem, stąd nie dziwi fakt zdobycia przez naszego uczestnika – Dawida Podstawkę – tytułu mistrza Dolnego Śląska w rzucie oszczepem w kategorii juniorów.

Wychowawcy serdecznie powitali uczestników w nowym roku szkolnym oraz wprowadzili młodzież w świat programów. Kadra HP Polkowice rozdała przygotowane ankiety diagnostyczne, dzięki którym łatwiej można będzie wybrać osoby do uczestnictwa w programie. W badaniach wzięło udział 15 uczestników, gdyż część młodzieży już przebywa na kursach zawodowych w Jaworze i Świdnicy. Imienna ankieta zawierała rozkład imprez, jakie będą organizowane w HP Polkowice. Każdy uczestnik mógł zaznaczyć chęć udziału w danym przedsięwzięciu.

Kadra namawiała również młodzież do aktywności w wojewódzkich programach OHP, które pozwalają się zintegrować oraz otworzyć na świat. Następnie udała się do pierwszoklasistów, by sprawdzić, jak "pierwszaczki” radzą sobie w szkole. Na koniec zaś spotkała się z klasami drugimi, aby przedstawić im plany hufca i zachęcić młodzież do udziału w ich realizacji.

Opracowanie i zdjęcie: Marta Kaluźna – stażystka HP Polkowice