„Wakacje z WOT” to propozycja spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa.

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami.

Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Terminy realizacji projektu:
• Szkolenie podstawowe: 12.07.2024 - 27.07.2024;
• Szkolenie wyrównawcze: 20.07.2024 - 27.07.2024.

Chcesz wstąpić do WOT? Nic prostszego! Skontaktuj się z rekruterem - https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ Wniosek o powołanie możesz złożyć bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

WAKACJE Z WOT

Opublikował: Jędrzej Zimkowski