1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że dnia 05 czerwca 2024 r. :
• o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I – III Liceum Ogólnokształcącego, I – IV Technikum oraz klas I – III Branżowej Szkoły I Stopnia, zgodnie z poniższym harmonogramem; podczas zebrań należy zapoznać rodziców z przewidywanymi ocenami rocznymi,
• od godz. 17.15 do 18.00 odbędą się konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów wszystkich wyżej wymienionych klas (według odrębnego harmonogramu).
2. Dodatkowo informujemy, że w tygodniu od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r. godziny dostępności z nauczycielem odbywają się w ramach środowych konsultacji dla rodziców.

 ZEBRANIA

Opublikował: Piotr Błażejczyk