Zapraszamy nasze uczennice do udziału w „CyberWizards – International Cyber Camp”, organizowanym przez Krajowy Ośrodek Koordynacji w Estonii (NCC-EE).

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miał miejsce w miejscowości Kehtna.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę „Capture the Flag” (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp:
• grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła – nauczyciel, rodzic inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).
• obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,
• organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do właściwego kuratorium oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne, czy w zakresie bezpieczeństwa).

Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją), a także wizerunku na potrzeby organizacji i udziału w CyberWizards – International Cyber Camp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, kuratorium oświaty wybierze jedną drużynę, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów:
1) oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;
2) pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;
3) współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;
4) sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.) – maks. 10 pkt.

Przygotowane filmiki wraz ze zgodami należy przekazać do właściwego kuratora oświaty do 14 czerwca br.

Po analizie przekazanych zgłoszeń, Ministerstwo Edukacji Narodowej wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii.

Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym – trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i jednego pracownika Ministerstwa Cyfryzacji wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 czerwca br.

Informacje o wydarzeniu CyberWizards są dostępne na stronie internetowej organizatora konkursu CyberWizards 2024 (w języku angielskim):
https://www.ria.ee/en/cyberwizards-2024

Zdjęcie: https://www.ria.ee/en/cyberwizards-2024

 

CYBERWIZARDS

Opublikował: Piotr Błażejczyk