Informacja o programie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego
„RAZEM ŁATWIEJ”

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła przystąpiła do „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opracował a lata 2023 – 2025.

Realizatorem programu jest jednostka medyczna COGITO MED, w której zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii będzie:
1. współpracować ze szkołami w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w kryzysie psychicznym. Ze wsparcia mogą również korzystać rodzice i opiekunowie, którzy tej pomocy potrzebują
2. koordynować działania pomocowe między szkołami a instytucjami medycznymi, co skróci czas uzyskania działań wspierających.

Koordynatorem szkolnym programu „Razem Łatwiej” jest pedagog szkoły, Pani Jolanta Jasiurska
Realizatorzy programu: dyrektor szkoły, nauczyciele specjaliści, nauczyciele wychowawcy i przedmiotowi.

Zasady korzystania z programu:
1. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat.
2. Osoba potrzebująca wsparcia psychicznego dzwoni na bezpłatny numer telefonu +48 800 805 600.
3. Na powyższy numer może dzwonić nie tylko młodzież szukająca pomocy, ale również rodzice, opiekunowie, pracownicy szkoły zaniepokojeni zachowaniem dziecka.
4. Zgłoszenie wymaga zgody osoby wymagającej wsparcia, jej rodziców/opiekunów prawnych.
5. Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.
6. Koordynator Regionalny przekazuje informację o pacjencie do zespołu diagnostycznego wraz ze wskazaniem, kiedy i gdzie miałoby się odbyć badanie.
7. Badanie będzie trwało 1,5 godziny i maksymalnie po 3 sesjach powinna być postawiona diagnoza i dalsze wskazania terapeutyczne.
8. Do momentu objęcia dziecka pomocą świadczoną przez przychodnię lub szpital pacjent zostaje pod opieką zespołu wspierającego.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
dr Jolanta Rubiś - Kulczycka

prifilaktyka

prifilaktyka