W dniach 22-24.05.2024 r. uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły wezmą udział w wyjątkowych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego psychologa i doradcę zawodowego, Macieja Barczaka.

Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonych dla każdej klasy godzinach.

Program warsztatów obejmuje pięć kluczowych obszarów:

■ Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji:
- Nauka rozpoznawania, akceptacji i wyrażania emocji.
- Trening kontroli złości i radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

■ Funkcjonowanie w grupie:
- Umiejętności komunikacyjne i asertywność.
- Budowanie zaufania i współpracy w grupie.
- Eksploracja dynamiki grupowej i radzenie sobie z lękami związanymi z integracją.

■ Budowanie poczucia własnej wartości:
- Rozwój świadomości swoich mocnych stron i poczucia własnej wartości.
- Zrozumienie swoich decyzji i radzenie sobie z dylematami moralnymi.

■ Rozwiązywanie problemów i konfliktów:
- Interaktywne ćwiczenia na rozróżnianie różnic zdań i akceptację odmienności.
- Szukanie konstruktywnych rozwiązań konfliktów.
- Komunikacja bez przemocy jako klucz do zdrowych relacji.

■ Troska o zdrowie i problemy uzależnień:
- Edukacja na temat zdrowego stylu życia i skutków używania substancji psychoaktywnych.
- Profilaktyka uzależnień i zrozumienie ich mechanizmów.

Warsztaty te będą nie tylko edukacyjne, ale również inspirujące i wspierające w codziennym życiu.

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów klas pierwszych!

WARSZTATY

Opublikował: Piotr Błażejczyk