6 listopada 2023 r. nasi uczniowie z pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia (kształcący się w zawodzie elektromechanik) uczestniczyli w szkoleniu onboardingowym w ramach programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

Ideą spotkania było zaszczepienie wśród młodzieży przynależności do Rodziny Kompetentnych. Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. przybliżyli uczniom korzyści płynące z udziału w programie, jak również możliwości zatrudnienia w firmie po zakończeniu nauki.

Szkolenie zapoczątkowało kolejny rok zawodowego partnerstwa – pełen ciekawych inicjatyw i owocnej współpracy z miedziowym potentatem.

#TeamKompetentni, #RodzinaKompetentnych, #KGHM

ELEKTROMECHANICY

ELEKTROMECHANICY2

ELEKTROMECHANICY3

ELEKTROMECHANICY4

KGHM

Opublikował: Jędrzej Zimkowski