1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II-IV Liceum Ogólnokształcącego i II-iV Technikum oraz klas II-III Branżowej Szkoły I Stopnia odbędą się 20 września 2023 r. o godz. 16:30 zgodnie z poniższym harmonogramem.
2. Podczas zebrania należy:
- przeprowadzić wybory do Rad Oddziałowych oraz wybrać przedstawiciela do Rady Rodziców. Wybranych przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców Dyrektor Szkoły zaprasza w dniu zebrania (tj. 20 września 2023 r.) na spotkanie o godz. 17:15 w Czytelni szkolnej (gabinet Ad24)
- w klasach maturalnych wybrać po trzech przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego Studniówki (spotkan,e odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wybrane osoby zostaną poinformowane).

KOMUNIKAT 

Opublikował: Piotr Błażejczyk