Zachęcamy uczniów i absolwentów (tegorocznych maturzystów) do składania wniosków o roczne stypendia w ramach XXIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Wymagania konkursu 2023/2024:
■ spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu;
■ ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo szczególne dokonania społeczne;
■ miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku;
■ przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski można nadsyłać do siedziby Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 20 września 2023, wyłącznie drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”.

Szczegóły:
https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-xxiii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Stypendia finansuje Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM), która pozyskuje na ten cel środki z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i z zasobów własnych.

XXIII EDYCJA

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk