W dniach 25-26 maja 2023 r. odbyły się uroczyste Obchody 70-lecia Sieci Szkół Stowarzyszonych Aspnet UNESCO, zorganizowane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W Warszawie naszą szkołę reprezentowała koordynator ds. UNESCO, Pani Anna Walas.

Konferencję uświetnili swoją obecnością Sekretarz Stanu dr Tomasz Rzymkowski, prof. Michał Kleiber oraz Koordynator Krajowy Polskiej Sieci Szkół Stowarzyszonych, Pani Małgorzata Herbich.

W trakcie konferencji prelegenci podkreślali ważność pokoju i edukacji. Zgromadzonym zaprezentowano dobre praktyki polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Drugiego dnia Małgorzata Herbich, Koordynator Krajowy ASPnet, przedstawiła główne kierunki działania nowej strategii ASPnet na lata 2023-2030. Na koniec konferencji miała miejsce dyskusja w grupach, a także powołanie 5-osobowej Rady wspierającej Krajowego Koordynatora ASPnet.

Uczestnicy konferencji aktywnie dzielili się swoimi poglądami i pomysłami dotyczącymi dalszych działań w ramach sieci współpracy UNESCO.

Jesteśmy dumni z uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu i cieszymy się z naszego członkostwa w Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

OBCHODY

OBCHODY

OBCHODY

OBCHODY

OBCHODY

Opublikował: Piotr Błażejczyk