Indeks Start2Star jest programem stypendialnym kierowanym do najzdolniejszych i najaktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
- być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
- uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;
- wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;
- uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;
- mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Finaliści otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Szczegóły: https://fundacjajlc.pl/start2star/

Facebook: https://www.facebook.com/IndeksStart2Star

Opublikował: Piotr Błażejczyk