Najlepsi z najlepszych!

▪️ Klasa 4ap – wychowawca: pani Ewa Dudziak-Gaj.
▪️ Klasa 4bp – wychowawca: pani Anna Rosa.
▪️ Klasa 4atg – wychowawca: pani Agnieszka Czerniawska.
▪️ Klasa 4btg – wychowawca: pani Izabela Jarosz.
▪️ Klasa 4ctg – wychowawca: pani Beata Ptaszek.

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

Opublikował: Piotr Błażejczyk