13 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022” – inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź S.A. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych oraz centrów kształcenia zawodowego.

W tym gronie znalazł się pan Piotr Błażejczyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych i elektromechanicznych, nominowany w dziedzinie „Informatyka i programowanie”.

Nasz kolega niezmiennie osiąga bardzo dobre rezultaty w pracy z młodzieżą, co znajduje odzwierciedlenie w umiejętnościach i wiedzy uczniów, przekładających się m.in. na wyniki egzaminów zawodowych (w części praktycznej i teoretycznej).

Warto też wspomnieć, że w okresie pandemii nasz nauczyciel, pracując metodą projektu, prowadził zajęcia praktyczne dla elektromechaników, którzy nie realizowali ich w oddziałach KGHM (z uwagi na sytuację epidemiologiczną).

Gratulujemy!

PIOTR BŁAŻEJCZYK

PIOTR BŁAŻEJCZYK

PIOTR BŁAŻEJCZYK

PIOTR BŁAŻEJCZYK

PIOTR BŁAŻEJCZYK

PIOTR BŁAŻEJCZYK

Opublikował: Piotr Błażejczyk