7 marca 2023 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, która przeprowadziła dla klasy 3a Liceum Ogólnokształcącego i klasy 2at Technikum warsztaty pt. „Kompetencje Twoim paliwem do kariery”.

W części teoretycznej uczniowie dowiedzieli się między innymi, czym są strefy ekonomiczne i związane z nimi klastry edukacyjne, a także jaki jest profil działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (w ramach której funkcjonuje Dolnośląski Klaster Edukacyjny). Obejrzeli również prezentację „Kompetencje Twoim paliwem do kariery”, dotyczącą rozwoju osobistego w kontekście wyzwań XXI wieku.

A potem przyszedł czas na praktykę, czyli zajęcia warsztatowe. Uczniowie trenowali kompetencje miękkie przy zastosowaniu gier szkoleniowych. Praca w grupach uczyła ich współpracy, skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego i nieszablonowego myślenia – a zatem rzeczy niezbędnych dla młodych ludzi stojących u progu dojrzałości i dalszej edukacji bądź pracy.

Opracowanie, zdjęcia: Przemysław Szulc & Arleta Kowalska

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

ign: right;">Opublikował: Piotr Błażejczyk