Pracowaliśmy ciężko – ale było warto. Podczas ponad dwugodzinnej debaty usłyszeliśmy wiele inspirujących i merytorycznych, ale przede wszystkim ważnych myśli wyznaczających trendy w nauce i życiu codziennym na najbliższe lata. Bo wszyscy potrzebujemy zmiany w naszym konsumpcyjnym podejściu do życia. Wszyscy musimy zadbać o Ziemię.

Konferencję wzbogaciły wystąpienia naszych gości. Wicestarosta Polkowicki, Pan Jan Wojtowicz, omówił przedsięwzięcia, jakie wdrażają samorządy w zakresie „zielonych” rozwiązań. Pani dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – przedstawiła wyniki własnych badań nad mikroplastikiem w środowisku. Z kolei Pan dr Krzysztof Kolenda, reprezentujący Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przybliżył temat „Zaśmiecanie środowiska jako śmiertelne zagrożenie dla drobnej fauny”.

Niezwykle ciekawy referat pt. „Zero waste” wygłosiła Pani Magdalena Florek, promująca przyjazny dla środowiska styl życia. Konkretny przykład takiego stylu w postaci upcyklingu przedstawił Kacper Fuczek, który zaprezentował swoje osiągnięcia artystyczne.

Nasi uczniowie przygotowali się do wystąpień niezwykle rzetelnie. Ilustrowali swoje wypowiedzi filmami, prezentacjami oraz zdjęciami. W bardzo przemyślany i treściwy sposób wprowadzali nas w tajniki energetyki jądrowej (Michała Partyka), alternatywnych źródeł energii (Magdalena Kapusta, Oliwia Młodzik, Apolonia Dziadyk, Agata Kulik) czy możliwości wykorzystania biogazu (Natalia Kulik). Film rozpoczynający konferencję przygotował Yehor Tkachuk.

Podzieliliśmy się także wynikami wielu szkolnych działań na rzecz środowiska, takimi jak akcja „Wigilia bez plastiku”, „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, konkurs EduPak Polska (związany z prezentowanym podczas konferencji filmem „Szklana sPółka”), konkurs „Czysta dostępna energia”. Nikolas Papenfus i Jakub Przybysz opowiedzieli o realizacji projektu pod nazwą „Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things”.

Konferencję podsumowała Pani Dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka, która podziękowała wszystkim uczestnikom za przygotowanie przedsięwzięcia.

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

Opublikował: Piotr Błażejczyk