Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z fizyki, organizowany przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Zajęcia – w formie zdalnego nauczania na platformie ZOOM – będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Kurs przeznaczony jest dla uczniów, planujących zdawanie fizyki na egzaminie maturalnym lub zamierzających studiować na kierunkach technicznych i przyrodniczych, posiadających w programie studiów przedmiot: fizyka.

Zapraszamy również uczniów klas przedmaturalnych planujących w przyszłości studiowanie na kierunkach technicznych, a którzy w szkole zrealizowali jedynie kurs fizyki na poziomie podstawowym.

Szczegóły:
https://wppt.pwr.edu.pl/kandydaci/kursy-przygotowawcze

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 

Opublikował: Piotr Błażejczyk