Zapraszamy uczniów do udziału w VI edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego (EKS), który ma na celu zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.

Konkurs składa się z części krajowej i europejskiej. Niezbędne informacje na temat EKS, a także regulamin znajdują się stronie https://eks.stat.gov.pl/ Są tam również dostępne materiały przygotowujące do konkursu i przykładowe testy.

W konkursie uczestniczą zespoły złożone z 1-3 uczniów oraz nauczyciel (opiekun), nadzorujący i rejestrujący zespół w aplikacji.

Rekrutacja do Konkursu trwa do 31 stycznia br.

Szczegółowe informacje i zapisy: pani Ewa Jezierska-Woźniak.

 

EUROPEJSKI KONKURS STATYSTYCZNY 

Opublikował: Piotr Błażejczyk