18 stycznia 2023 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w warsztatach psychologicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Wybieram fajne życie”.

Osobą prowadzącą zajęcia była pani mgr Justyna Konowalczyk – psycholog ze specjalnością kliniczną, specjalistka terapii uzależnień oraz certyfikowana trenerka szkoleniowa.

Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z uzależnień behawioralnych i zażywania środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki bez recepty), jak również pozyskanie wiedzy na temat konsekwencji ich zażywania.

Uczestnicy poznali najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z tematem oraz metody radzenia sobie z trudnościami w danym obszarze.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystają pozyskaną wiedzę i nie będą ulegać presji otoczenia oraz szukać ucieczki od trudności, jakie ich otaczają, w środki psychoaktywne, cyberprzestrzeń czy stosowanie przemocy jako sposobu na odreagowanie swoich frustracji.

Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, dotyczących środków psychoaktywnych i ich wpływu na życie młodego człowieka, była kolejną cegiełką przyczyniającą się do kształtowania u młodzieży klas I właściwego systemu wartości.

Opracowanie: Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny

 

WYBIERAM FAJNE ŻYCIE 

WYBIERAM FAJNE ŻYCIE 

WYBIERAM FAJNE ŻYCIE 

WYBIERAM FAJNE ŻYCIE 

Opublikował: Piotr Błażejczyk