Polska Agencja Prasowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Moje podwórko jest w Europie”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu (którego długość nie przekroczy 10 minut), zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komentarzem. Prace powinny dotyczyć tego, jak fundusze europejskie wpływają na codzienne życie Polaków i rozwój ich otoczenia.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów, których skład nie może być większy niż 30 osób.

Trzem najlepszym zespołom pięcioosobowe jury przyzna nagrody – warsztaty z modelowania i druku 3D.

Prace konkursowe można nadsyłać do 5 marca 2023 r. W przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do organizatora do 6 marca 2023 r. do północy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2023 r.

Regulamin:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/startuje-konkurs-moje-podworko-jest-w-europie

 

MOJE PODWÓRKO JEST W EUROPIE 

Opublikował: Piotr Błażejczyk