Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Przedmiotem konkursu jest napisanie wypracowania w języku angielskim na określony temat z obszaru „Ochrona środowiska” w czasie 60 minut. Ocenie podlegają: treść, budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), stosowanie akapitów, bogactwo językowe wraz z typowymi zwrotami i słownictwem dla poszczególnych części, np. It is often said that…; In this essay I would like to…; Firstly/ secondly/ thirdly; On the other hand; In conclusion; Lastly i inne.

Termin konkursu dla szkół ponadpodstawowych: 01.02.2023 r., Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, sala szkoleniowa (parter).

Nagrody zostaną wręczone w trakcie XX Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.

Szczegółowych informacji udzielają nasi nauczyciele języka angielskiego.

REGULAMIN:
http://www.polkowice.edu.pl/portal/pliki/rletssave2223.pdf

 

LET’S SAVE THE PLANET - ESSAY COMPETITION 

Opublikował: Piotr Błażejczyk