Zgłoszenia dokonują wychowawcy klas (do poniedziałku, 19.12.2022 r.) w sekretariacie uczniowskim.

SZLACHETNA PACZKA

Opublikował: Piotr Błażejczyk