Z przyjemnością informujemy, iż Izabela Romaszko, nasza uczennica z klasy 1b Technikum, została zaproszona na wyjazd do Warszawy w ramach nagrody w Konkursie „»Solidarność« i stan wojenny w Miedziowym Zagłębiu”.

Celem konkursu, organizowanego przez Posła RP – Pana Wojciecha Zubowskiego i Senator RP – Panią Dorotę Czudowską, było pogłębianie i propagowanie wiedzy historycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenów powiatu głogowskiego i polkowickiego, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych, rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej.

Serdecznie gratulujemy!

IZABELA ROMASZKO

Opublikował: Piotr Błażejczyk