30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się II Konferencja dla pracodawców pt. „Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników – jak zatrudniać i jak uczyć”.

Oprócz pracodawców w wydarzeniu wzięli udział wychowawcy klas branżowych. Podczas spotkania zostały przybliżone regulacje prawne dotyczące zatrudniania i kształcenia młodocianych pracowników.

Konferencja została wysoko oceniona przez uczestników, co stanowi motywację do organizowania w przyszłości podobnych przedsięwzięć.

 

Z MYŚLĄ O PRACODAWCACH I UCZNIACH

Z MYŚLĄ O PRACODAWCACH I UCZNIACH

Z MYŚLĄ O PRACODAWCACH I UCZNIACH

Opublikował: Piotr Błażejczyk