Rusza rekrutacja do projektu „Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things”.

Co musisz zrobić, aby ubiegać się o udział w projekcie:

1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji.

2. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i złóż go w sekretariacie uczniowskim do 14 września 2022 r. do godz. 14:30.

3. Weź udział w teście diagnozującym z języka angielskiego: 14 września 2022 r. o godz. 15:30 w sali nr 3.

Wyniki Rekrutacji podane zostaną na stronie WWW szkoły oraz profilu na Facebooku 15 września 2022 r.

Projekt „Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things” ma na celu podniesienie jakości edukacji poprzez przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Zielonego Internetu Rzeczy, a także tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych możliwych do wdrożenia w szkołach w kraju i za granicą. Realizacja projektu przyczyni się do promocji otwartej edukacji w zakresie uświadamiania istotnej roli dynamicznie rozwijającej się technologii ICT w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

W przewidzianym na 2 lata działaniu udział wezmą uczniowie i nauczyciele z Polski, Portugalii i Turcji.

W projekcie zaplanowane są zajęcia dydaktyczne pn. „WebGIoT” w praktyce, które odbywać się będą w każdym z krajów uczestniczących w projekcie (3 edycje).

Pierwsze zajęcia już wkrótce w Portugalii!

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie projektu:
https://zs.polkowice.pl/index.php/9-uncategorised/4702-web-oraz-green-internet-of-things

Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk