Centralna Komisja Egzaminacyjna rozesłała dziś do szkół wyniki egzaminu maturalnego 2022. Po raz kolejny mamy powody do zadowolenia z osiągnięć uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Oto pierwsze komentarze i refleksje (jeszcze na gorąco):

1. Wyniki szkolne wskazują, że najlepsze wyniki z przedmiotów obowiązkowych absolwenci uzyskali:
• z języka polskiego (zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym = 100%, zaś w Technikum = 95%);
• z języków obcych:
– język angielski – zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym = 97,6%, a w Technikum = 100%;
– język niemiecki – zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym = 100%.

ZDAWALNOŚĆ Z WYMIENIONYCH PRZEDMIOTÓW JEST WYŻSZA NIŻ W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU.

2. Największym wyzwaniem dla naszych tegorocznych absolwentów – podobnie jak w całej Polsce – była matematyka.

3. Osiągnęliśmy wysokie średnie i indywidualne wyniki z takich przedmiotów jak:
• język angielski (średnie wyniki 60-100%),
• język polski na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym (podobnie jak w roku ubiegłym średnie te są wyższe niż w województwie i kraju).

4. W Liceum Ogólnokształcącym egzamin maturalny w tej formule zdawał ostatni rocznik absolwentów gimnazjów. W Technikum egzamin w tej formule będzie zdawany po raz ostatni w 2023 r.

5. Tegoroczni absolwenci to tzw. „rocznik z czasów pandemii” – okresu bardzo trudnego dla uczniów, wymagającego od nich umiejętności pracy samodzielnej. Dlatego właśnie po powrocie do trybu stacjonarnego szkoła organizowała dodatkowe zajęcia (szczególnie z matematyki), a na zajęciach położono nacisk między innymi na przypomnienie sobie i powtarzanie materiału z czasu nauki zdalnej.

6. Część uczniów systematycznie uczestniczyła w powyższych zajęciach dodatkowych i dla nich właśnie egzamin zakończył się sukcesem (ich średnie wyniki plasują się w przedziale 40-100%).

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom, dyrekcji i rodzicom, dzięki którym dziś mamy co świętować! W Zespole siła!

 

MATURZYŚCI

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk