Przypominamy, że 5 lipca 2022 r. (wtorek) zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego.

Po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego (pokój A18) w godz. 12:00-14:30.

 

MATURZYŚCI

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk