24 czerwca 2022 r. w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Była to okazja do podsumowania całorocznej pracy, osiągnięć i sukcesów oraz do podziękowań.

W uroczystości wzięli udział uczniowie, przedstawiciele grona pedagogicznego i Rady Rodziców. W gronie gości powitaliśmy Starostę Powiatu Polkowickiego, Pana Kamila Ciupaka, oraz partnerów i przyjaciół naszej szkoły. Pani Dyrektor, dr Jolanta Rubiś-Kulczycka, wręczyła stypendia uczniom, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i w rywalizacji sportowej.

Przedstawiciel firmy Leadec Sp. z o.o., Pan Zbigniew Kański, przekazał stypendia najlepszym uczniom w zawodzie technik elektryk, a przedstawicielka spółki KGHM Polska Miedź S.A., Pani Agnieszka Zięcina – stypendia i upominki dla uczniów wyróżniających się w zawodzie elektromechanik (w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”). Pani Anna Rudyk z firmy BROSE SITECH wręczyła natomiast upominki najlepszym młodocianym pracownikom firmy, uczącym się w Szkole Branżowej I Stopnia.

Rok szkolny zakończony, życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk