31 maja 2022 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się I Konferencja naukowa pt. „Od edukacji do przemysłu”. Podczas wydarzenia przedstawiono współpracę firm ze szkołą w celu uzyskania wykwalifikowanego pracownika oraz zaprezentowano zawód elektryka.

Konferencja, którą prowadzili uczniowie klasy 3btp (Michał Tymofiejew i Błażej Kowalski), została zorganizowana przez naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych elektrycznych (p. Izabelę Jarosz i p. Ewelinę Kretowicz) oraz firmę LEADEC Sp. z o.o. – patrona klas technikum elektrycznego. Gośćmi specjalnymi byli: Dyrektor firmy LEADEC, Pan Dariusz Kowalski, oraz dr Marcel Luzar z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.W konferencji brali udział uczniowie klas siódmych z polkowickiej szkoły podstawowej oraz nasza młodzież, ucząca się w zawodzie technik elektryk i elektromechanik.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor, dr Jolanta Rubiś-Kulczycka, która powitała zaproszonych gości i skierowała dużo ciepłych słów do młodzieży. Następnie bardzo ciekawy wykład – pt. „Automatyka i robotyka – od marzeń do nowoczesnych rozwiązań” – wygłosił dr Marcel Luzar. W swoim wystąpieniu pokazał najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie automatyki i robotyki z naciskiem na ich praktyczne zastosowania. Wprowadził nas do świata rodem z filmów science fiction, gdzie czujniki zastępują zmysły człowieka, a roboty wykonujące pracę są na porządku dziennym.

Pani Ewelina Kretowicz, nasza nauczycielka, w swoim wystąpieniu „Technik elektryk – zawód przyszłości” przybliżyła uczniom szkoły podstawowej tę profesję, kładąc nacisk na atrakcyjność zawodu na rynku pracy oraz różnorodność zajęć wykonywanych przez elektryków. Po pokazie tanecznym w wykonaniu uczennic Liceum Ogólnokształcącego głos zabrał Pan Zbigniew Kański – kierownik działu automatyki i robotyki z firmy LEADEC.

Istotną częścią konferencji było przedstawienie projektów naukowych autorstwa uczniów klas elektrycznych:
• „Komunikacyjna sieć przemysłowa Profinet” (Dominik Bukatowicz i Miłosz Baran z kl. 3btg).
• „Bezpieczeństwo w maszynach przemysłowych” (Maciej Kołodziej i Bartek Kocyło z kl. 3btg; makietę wykonali razem z Bartkiem Cisowskim z kl. 3btp).
• „Elektryka budynkowa” (Marcel Sadowski i Fabian Kwiatkowski z kl. 3btg; makietę przygotował Patryk Pachurka z klasy IIIazp Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektromechanik pod kierunkiem pana Grzegorza Tymofiejewa).
• „Układ sterowania silnikiem trójfazowym – obroty prawo-lewo” (Kamil Skraba i Piotr Jurasik z kl. 2bt pod kierunkiem pani Izabeli Jarosz).
• „Układ sterowania obrotami silnika trójfazowego przy zastosowaniu falownika” (zbudowany przez Micheasza Skowrońskiego z klasy 3btp pod kierownictwem nauczyciela, pana Roberta Naumowicza; omówiony przez Micheasza).

Konferencja pokazała, jak doskonale nasi uczniowie łączą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Po raz kolejny zwróciliśmy również uwagę na rosnącą rangę szkolnictwa zawodowego oraz naszą ofertę edukacyjną, dostosowywaną do potrzeb młodzieży i wymagań rynku pracy.

OD EDUKACJI DO PRZEMYSŁU

OD EDUKACJI DO PRZEMYSŁU

OD EDUKACJI DO PRZEMYSŁU

OD EDUKACJI DO PRZEMYSŁU

OD EDUKACJI DO PRZEMYSŁU

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk