W ramach realizowanego przez nas projektu międzynarodowego „Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of Things” gościmy w naszej szkole koordynatorów projektu z państw partnerskich – Portugalii i Turcji.

Dzisiaj złożyliśmy wizytę włodarzom naszego powiatu. Przedstawiliśmy partnerów Staroście Polkowickiemu, Panu Kamilowi Ciupakowi, oraz Wicestaroście Polkowickiemu, Panu Janowi Wojtowiczowi. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i refleksji związanych z nowoczesnym nauczaniem o europejskim i globalnym zasięgu.

Realizacja projektu, na który nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 100 094 euro (!), przyczyni się do promocji otwartej edukacji w zakresie uświadamiania istotnej roli dynamicznie rozwijającej się technologii ICT w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Z WIZYTĄ U WŁODARZY POWIATU

Z WIZYTĄ U WŁODARZY POWIATU

Z WIZYTĄ U WŁODARZY POWIATU

Z WIZYTĄ U WŁODARZY POWIATU

Z WIZYTĄ U WŁODARZY POWIATU

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk