29 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2ct Technikum – w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji – zaprezentowali przygotowane przez siebie prace konkursowe.

Celem wydarzenia było popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. W skład najlepszych zespołów weszli: Mateusz Melnyczuk, Jakub Nowociński; Alan Jakubowicz, Alan Sawicki; Karol Mazur, Ernest Bundziów i Kamil Rosik.

Podczas prezentacji młodzież poruszyła wiele ważnych tematów dotyczących zastosowania technologii w nowoczesnej edukacji: od e-booków (jako nowej formy podręczników), poprzez spersonalizowanych internetowych tutorów, po wykorzystanie technologii w ułatwieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do wykształcenia.

Uczniowie drugiej klasy Technikum (w zawodzie technik informatyk) w rzetelny i dokładny sposób przedstawili zalety i wady unowocześniania współczesnej edukacji.

Opiekun: Grzegorz Stecki

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk