Mateusz Melnyczuk (kl. 2ct), Nikolas Papenfus (kl. 3ctp), Wiktor Ryszko (kl. 3ap), Michał Hoffman (kl. 3ap) i Dawid Miziniak (kl. 3bg) zajęli drugie miejsce w VI Edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja: między rywalizacją i współpracą”.

Celem konkursu – któremu patronowali m.in. Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie, Kancelaria Sejmu RP, TVP Historia i wydawnictwo „Mówią Wieki” – było zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-litewsko-szwedzkich oraz promocja wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości trzech krajów.

Uczestnicy pod kierunkiem pani Danuty Zaguły wykonali projekt multimedialny „Srebrny wiek w kulturze Rzeczpospolitej Obojga Narodów za panowania Wazów”. Na dwugodzinną prezentację multimedialną złożyły się animacje, filmy, muzyka i podkład lektorski.

Za zdobycie tytułu laureata nasi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, jak również indeksy do prestiżowych szkół na kierunki prawno-humanistyczne! Czekają już na nich takie uczelnie jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunowi!

TECHNIK ABSOLWENT 2022

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk