Zapraszamy przyszłych maturzystów (i nie tylko) do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na trwający rok akademicki (2021/2022), opracowanymi przez naszego doradcę zawodowego, panią Arletę Kowalską.

Szczegółowe informacje: https://tiny.pl/9fb92

Rok akademicki 2021/2022

Ponad 428 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych ponad 428 tys. osób    (428 302), w tym 319 375 osób na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 108 927 osób na studia drugiego stopnia.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 290 tys. osób (289 886), z tego ponad 76 tys. studia drugiego stopnia (76 021).

Do uczelni niepublicznych (w tym KUL) przyjęto ponad 138 tys. kandydatów (138 416), tego blisko        33 tys. (32 906) na studia drugiego stopnia. Prawie 47 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym nieco ponad 7 tys. na studiach drugiego stopnia.  

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to:

 • informatyka (36 026),
 • psychologia (35 264),
 • zarządzanie (29 272),
 • kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia)
 • prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.         

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były:

 • inżynieria nanostruktur (27,8),
 • koreanistyka (26,6),
 • zielone technologie (25,1),
 • inżynieria Internetu rzeczy (22,0),
 • komunikacja wizerunkowa (18,3).

Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika
i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania. 

Najpopularniejsze uczelnie publiczne

W roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była:

Politechnika Gdańska. na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało ponad 8 kandydatów (8,2).

Na podium znalazły się także

Politechnika Warszawska (7,7),

Politechnika Poznańska (6,2).

Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Spośród wszystkich typów uczelni kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali uczelnie techniczne – średnio ponad 4 zgłoszenia na jedno miejsce (4,3). 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

 • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373),            
 • spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545),
 • spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178),
 • spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991),
 • spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233),
 • spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963),
 • spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne

Najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 to

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (6 045).

Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (5 144),
 • Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4 389), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (3 726),
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2 920).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Wyższą Szkołę Bankową
w Poznaniu (7 687), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5 494), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5 180), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (3 985), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (3 355).

Opublikował: Piotr Błażejczyk