Właśnie zakończyły się zmagania sportowe przeprowadzone podczas rywalizacji klas pierwszych, organizowanej korespondencyjnie w ramach tradycyjnej i corocznej imprezy pt. „Włóż Sportowe Gacie”.

Uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 1at, 1bt, 1az, 1bz uczestniczyli we współzawodnictwie w następujących konkurencjach: sprawnościowy tor przeszkód, bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca, rzuty do kosza, zagrywka w piłce siatkowej.

Każda z wyżej wymienionych konkurencji punktowana była osobno, a o końcowej klasyfikacji zadecydowała suma punktów uzyskanych przez zespół klasowy.

Wszyscy uczniowie biorący udział w imprezie z dużym zaangażowaniem i motywacją wykonywali indywidualne zadania sportowe, przyczyniając się tym samym do końcowego rezultatu swojej klasy.

Ostatecznie (i zdecydowanie) w klasyfikacji końcowej zwyciężyła klasa 1bt, zdobywając komplet 48 punktów!

Pozostała kolejność drużyn klasowych przedstawia się następująco:
• II miejsce: kl. 1az – 32 pkt;
• III miejsce: kl. 1b – 28 pkt;
• IV miejsce: kl. 1at – 27 pkt;
• V miejsce: kl. 1a – 23 pkt;
• VI miejsce: kl. 1c, kl. 1bz – 11 pkt.

Uprzejmie informujemy, że podsumowanie imprezy oraz wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2022 roku. O terminie poinformujemy na szkolnej stronie WWW.

 

01abc

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk